ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Пояснювальна записка

Мета предмета реалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

  • інтеграція базової та додаткової освіти галузі фізичної культури і спорту, цілеспрямоване опанування обраним видом рухової діяльності;
  • оволодіння психолого-педагогічними, анатомо-фізіологічними основами знань, гігієнічними вимогами до фізичного виховання;
  • формування вмінь щодо організації та проведення самостійних форм занять оздоровчо-корегувальної та спортивної спрямованості;
  • формування пізнавальних та творчих здібностей, щодо фізичної культури особистості;
  • розвиток фізичних якостей та зміцнення здоров`я;
  • формування громадянської та патріотичної свідомості.

Розділ навчальної програми «Теоретико-методичні знання» дозволяє учням засвоїти знання основних положень теорії фізичного виховання, оволодіти інтегрованою системою анатомо-фізіологічних, психолого-педагогічних та гігієнічних вимог до фізичного виховання.

ЗФП Розділ програми «Варіативні модулі» – варіативна (змінна) складова, що відображає спеціалізовану підготовку, яка базується на одному з видів спорту або видів одного із сучасних фізкультурно-оздоровчих систем. Складовими цього розділу є фізична підготовка, спеціальна підготовка, до якої входить технічна, тактична та інші види підготовки, притаманні даному виду фізкультурної діяльності.

Фрагмент програми для 8 класу

Фрагмент програми для 10 класу