ОСНОВИ РОБОТОТЕХНІКИ НА ПЛАТФОРМІ ARDUINO 

для 8 класу

В епоху стрімкого технологічного розвитку важливо формувати не лише знання, а й практичні навички, які дозволять молодому поколінню впевнено орієнтуватися у цифровому світі. Arduino виступає ідеальною платформою для цього, надаючи можливість вивчати програмування на практиці, створюючи різноманітні електронні пристрої та розвиваючи креативне мислення.

Дана навчальна програма націлена на популяризацію професій інженерного спрямування, що є дуже актуальною проблемою для нашої країни. Залучення школярів до вивчення програмування на основі Arduino дозволить прищепити їм зацікавленість до проектування, конструювання та розвине у них логічне та аналітичне мислення.

Мета програми: вивчення учнями основ алгоритмізації, програмування, проектування та конструювання з використанням платформи Arduino; розвиток науково-технічного та творчого потенціалу дитини в процесі вивчення основ програмування.

Фрагмент програми

КРЕАТИВНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (PYTHON)

Вибір майбутньої професії зазвичай відбувається на етапі навчання в старших класах. І якщо ця професія пов'язана зі світом IT, то учні можуть, не втрачаючи часу, отримувати базові знання ще під час навчання у загальноосвітній школі.

Цілі програми:

  • Дати загальне уявлення школярам про те, чим займається програміст і що таке програмування
  • Закласти базові знання про мови програмування і алгоритми на прикладі мови Python

Фрагмент програми

 

ІНФОРМАТИКА ДЛЯ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ

Пояснювальна записка
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів як вибірково-обов’язкового предмету навчального плану в обсязі до 105 годин, з яких 35 годин складає інваріантний базовий модуль.

Мета і завдання навчання інформатики
Метою навчання є продовження формування в учнів інформаційної культури та інформатичної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу та соціалізації у суспільстві завдяки здатності до ефективного використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформатика в старшій школі є логічним продовженням курсу інформатики основної школи, під час вивчення якого в учнів було сформовано основи інформаційної культури та базові компетентності у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

Фрагмент програми